Doelstellingen

Inclusie

Lekker van hier probeert binnen zijn werking maximaal aandacht te geven aan inclusie van kansengroepen dit in de verschillende deelaspecten van onze werking.

Daarnaast besteden we ook aandacht aan het toegankelijk maken van lokale voeding voor alle bevolkingsgroepen in alle lagen van de bevolking ook voor mensen met een lager inkomen.

Gezondheid

Een ander aandachtspunt is het aanbieden van duurzame en gezonde voeding zodat we niet alleen bijdragen tot een verbetering van het ecosysteem en klimaat maar ook tot een betere gezondheid door het aanbieden van duurzame voeding te koppelen met het aanleren van evenwichtige voedingsgewoonten.

Educatief

LVH als ook omkaderd worden door een educatief programma dat zich zowel richt naar devolwassenen (bewustwording) als naar de scholen (duurzaam onderwijs)