Over ons

Het project is een initiatief en wordt gecoördineerd door het Brugs Transitie Platform dat zich richt op de volgende domeinen: ecosysteem, ruimtelijke ordening, mobiliteit, voeding, energie en circulaire economie. ‘Lekker van Hier’ kader enerzijds in het domein voeding maar is evenzeer ingegeven door een streven naar de reductie van broeikasgassen en dus bij te dragen tot het oplossen van het klimaatprobleem. Vandaar de slogan ‘Duurzame producten, duurzaam verpakt, duurzaam vervoerd’.
Het is wel de intentie om ne de studiefase en de pilootfase over te stappen naar een coöperatief model met een evenwichtige betrokkenheid van producenten, afnemers en burgers