Visie

‘Lekker van Hier’ situeert zich dus in eerste instantie in het domein voeding (duurzama poductie) maar heeft evenzeer een impact op mobiliteit (duurzaam vervoer) en functioneert binnen een visie van circulaire economie (circulaire verpakkingen en minimaliseren van voedseloverschotten)   Al deze elementen dragen bij tot een reductie van broeikasgassen en tot het oplossen van het […]