Visie

‘Lekker van Hier’ situeert zich dus in eerste instantie in het domein voeding (duurzama poductie) maar heeft evenzeer een impact op mobiliteit (duurzaam vervoer) en functioneert binnen een visie van circulaire economie (circulaire verpakkingen en minimaliseren van voedseloverschotten)  

Al deze elementen dragen bij tot een reductie van broeikasgassen en tot het oplossen van het klimaatprobleem.

Vandaar de slogan ‘Duurzame producten, duurzaam verpakt, duurzaam vervoerd‘.

Het is wel de intentie om na de startup fase over te stappen naar een coöperatief model met een evenwichtige betrokkenheid van producenten, afnemers en burgers